Jan Binduga
Autor: Jan Binduga
19/02/2017
Ulga remontowo-budowlana głównym przesłaniem I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na BUDMIE

Na targach BUDMA w Poznaniu 7 lutego 2017 r. przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych przekazali Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury i budownictwa, oraz Tomaszowi Żuchowskiemu, podsekretarzowi stanu w MIiB analizę i rekomendacje w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie.

Zdaniem branży budowlanej, ulga remontowo-budowlana znacznie poprawiłaby koniunkturę w budownictwie oraz przyczyniłaby się do uszczelnienia systemu podatkowego i istotnego ograniczenia szarej strefy. Ulga to instrument, dzięki któremu polskie budownictwo będzie mogło rozwijać się w sposób bardziej dynamiczny.

- Opłaca się wspierać budownictwo. Każda złotówka zainwestowana w tym sektorze wraca w sposób zwielokrotniony do budżetu państwa – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

- Budownictwo potrzebuje koniunktury, a posłuży temu wprowadzenie ulgi remontowo-budowlanej. Jest to również sposób na zachęcenie inwestorów do przeprowadzenia modernizacji budynków pod kątem ich energooszczędności, a to jest również niezwykle ważne dla ochrony środowiska naturalnego i poprawy stanu powietrza – powiedział Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

- Branża budowlana jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarki. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego sektora, należy wykorzystać bodźce pobudzające koniunkturę. Wpłynie to na wzrost popytu na wyroby i usługi budowalne oraz zapewni większe wpływy do budżetu. Taki trend pokazała tzw. duża ulga budowalna, która obowiązywała w latach 1997-2001 – podkreśliła Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku.

W skład grupy organizacji rekomendujących wprowadzenie ulgi wchodzą: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Związek Polskie Okna i Drzwi, MIWO -Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Stowarzyszenie Producentów Betonów, SIPUR – Polski Związek Producentów Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR. Raport „Wpływ ulgi budowlanej na koniunkturę w budownictwie” przygotowany został przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku.