Michał Cichopek
Autor: Michał Cichopek
16/11/2016
Projekt GREEN BATIMED w Maroku.

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  Misji Gospodarczej do Maroka , która odbędzie się w dniach 23 – 26 listopada 2016 r. z okazji Międzynarodowych Targów Branży Budownictwa i Infrastruktury SIB’2016 w Casablance oraz Forum Biznesu z udziałem partnerów z Maroka, Algierii oraz Polski i Łotwy pn.EUROMED Invest Rodshow.

 

Maroko należy do czołowych partnerów gospodarczych i handlowych Polski wśród państw arabskich. Do najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi współpracy należą m.in. : uporządkowana baza prawno-traktatowa dwustronnych relacji gospodarczych, zaawansowany status Maroka w stosunkach z Unią Europejską i systematycznie liberalizowane zasady dwustronnej polityki handlowej, stabilizacja polityczna Maroka, relatywnie korzystna sytuacja gospodarcza, realizowane reformy ekonomiczne i szerokie plany rozwoju gospodarczego oraz wielkość i chłonność rynku wewnętrznego.

 

Wśród potencjalnych dziedzin współpracy wskazać należy przede wszystkim dostawy różnych towarów i usług, inwestycje oraz wspólne przedsięwzięcia na potrzeby realizowanych programów rozwoju  społeczno – ekonomicznego i modernizacji różnych sektorów gospodarki. Współpraca taka może objąć: przemysł, budownictwo i roboty publiczne (w tym zwłaszcza mieszkalnictwo, infrastrukturę transportową i turystyczną), handel, rolnictwo, rybołówstwo, energetykę, ochronę środowiska, gospodarkę wodną, łączność i telekomunikację, zaawansowane technologie IT, obronę narodową i bezpieczeństwo.  

 

Przedstawione plany rozwojowe Maroka oraz potrzeby dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gospodarki i poszczegόlnych sektorόw stwarzają zainteresowanym podmiotom szerokie możliwości eksportowe, mogące objąć rόżnorodne formy, od bezpośredniej realizacji inwestycji, poprzez dostawy towarόw (surowcόw, pόłproduktόw, wyposażenia, maszyn, urządzeń, dόbr inwestycyjnych, etc.), usługi projektowe i eksperckie oraz wsparcie logistyczne, a kończąc na szkoleniach i kształceniu kadr.

 

 

Celem misji jest prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz w zakresie realizacji wspólnych projektow w regionie Afryki Północnej ( Maroko, Algieria) jak rowniez nawiązanie kontaktów z potencjalnymi  partnerami z Maroka i Algierii.

 

W programie misji przewidziany jest udział polskich firm w nastepujących punktach programu

 • Forum Biznesu w Casablance,
 • dwóch sesjach rozmow B2Bz udziałem partnerów z Maroka, Algierii i Łotwy
 • spotkania z przedstawicielami branżowych organizacji gospodarczych z w/w krajów
 • spotkaniu w Izbie Casablańskiej nt zasad prowadzenia dzialalności gospodarczej w Maroku i udziału w projektach realizowanych w zakresie strategii rządowych oraz programow unijnych
 • rozmowach z partnerami marokanskimi na polskim stoisku informacyjnych podczas MT SIB’2016
 • spotkaniu networkingowym z potencjalnymi partnerami w siedzibie WPHI w Casablance.

 

Wizyta w Maroku przygotowywana jest we współpracy z WPHI w Casablance oraz Ambasada Maroka w Warszawie.

 

W ramach realizacji w/w programu oraz obsługi logistycznej zapewniamy Państwu:

 • rezerwację i wykup biletów  lotniczych : Warszawa - Casablanca – Warszawa
 • rezerwacje i opłatę noclegów ( pokoje jednoosobowe)  w hotelu **** w Casablance
 •  transport lokalny
 • ubezpieczenie
 • udział we wszystkich organizowanych  spotkaniach i rozmowach w ramach programu misji
 • tłumaczenie podczas Forum: język angielski-francuski, rozmowyB2B i konsultacje: język polski-francuski
 • uczestnictwo w polskim stoisku informacyjnym podczas MT SIB’2016
 • promocje w lokalnej prasie, druk materiałów promocyjnych
 • pomoc merytoryczną na miejscu lokalnych ekspertów oraz przedstawicieli KIG.

 

Uczestnicy misji w ramach programu EUROMED-INVEST ( ilość przedsiębiorców z poszczególnych krajów jest ograniczona) na pokrycie części kosztów uczestnictwa  otrzymają, po zakończeniu Roadshow, zwrot kosztów w wysokości równowartości 500 Euro.

 

Zgłoszenia udziału w misji ( na załączonym formularzu) oraz ewent. dodatkowe pytania  prosimy kierować do:

 

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Współpracy z Zagranicą :

Agnieszka Salamonczyk, tel: 22 6309773, e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas, tel: 22 6309752, e-mail: ewojtas@kig.pl


Zaproszenie i zgłoszenie udziału do pobrania:

1_2810invitation_ENG_EUROMED_INVEST_GREEN_BATIMED_CASABLANCA

Formularz rejestracyjny - Misja Maroko