Michał Cichopek
Autor: Michał Cichopek
29/07/2016
Zdobądź dofinansowanie na promocję eksportu !

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju kończy prace nad założeniami Branżowego Programu Promocji budowy i wykańczania budowli, którego celem będzie promocja małych i średnich firm z branży budowlanej na rynkach zagranicznych. Będzie to kontynuacja BPP budownictwa oraz BPP okien i drzwi, które realizowane były w latach 2012-2015.

 

Jako konsorcjum „Polskie budownictwo”, w którego skład wchodzą Krajowa Izba Gospodarcza, ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku, Związek „Polskie Okna i Drzwi”, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa oraz Interservis, czyli realizatorzy zakończonych już programów, aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad założeniami nowego BPP.

 

 

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami, MŚP będą mogły w nowej perspektywie skorzystać z dofinansowania w zakresie:


Obligatoryjnie:


Fakultatywnie (2 usługi do wyboru):

  • zakupu usługi doradczej, np. badań marketingowych obejmujących zagraniczne rynki;
  • udziału w imprezach targowych na wybranych, pozaunijnych rynkach perspektywicznych (organizacja stoisk indywidualnych, stoisk narodowych,  logistyki około-targowej)
  • zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  • organizacji indywidualnych misji wyjazdowych,
  • organizacji grupowych misji wyjazdowych,
  • organizacji przyjazdowych misji gospodarczych dla kontrahentów i dziennikarzy,
  • możliwości wzięcia udziału w seminariach poświęconych tematyce ekspansji zagranicznej,
  • możliwość realizacji działań  informacyjno - promocyjnych (np. produkcji materiałów reklamowych, tłumaczenie strony internetowej, zakup powierzchni reklamowych w mediach).

 

Konsorcjum „Polskie budownictwo”, m.in. dzięki realizacji minionych Programów, ale również pozycji poszczególnych członków w branży budowlanej, posiada niezbędne doświadczenie, by przeprowadzić dla Państwa z sukcesem każde z wymienionych działań. Wykonamy badania rynku, wynegocjujemy warunki udziału w targach, zapewnimy transport dla Państwa ekspozycji, przeszkolimy w zakresie skutecznej ekspansji zagranicznej, zorganizujemy misję, zaplanujemy i przeprowadzimy działania promocyjne na zagranicznych rynkach.

 

 

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia założeń Programu oraz w jaki sposób Państwa firma może z nich skorzystać. Służymy także pomocą przy wypełnienia wniosku o dofinansowanie.  

 

Kontakt:

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

 

Michał Cichopek
m.cichopek@piphb.org

tel. 22 8391341

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

 

Przemysław Dana

p.dana@asm-poland.com.pl

tel. 24 355 77 24