Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa