Jesteśmy najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w branży budowlanej od 1990 r.

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Budownictwa przy KIG.

 

Domena działania Izby:

 

  • Skupiamy w swoich szeregach producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, handlowców, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. Wykorzystując wspólne doświadczenie, status poważnego partnera i wyraziciela opinii środowiska przedsiębiorców budowlanych - współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków działalności gospodarczej w Polsce.
  • Reprezentujemy interesy gospodarcze swoich członków wobec organów państwowych i samorządowych - krajowych i zagranicznych - oraz współdziałamy z innymi organizacjami z obszaru budownictwa.
  • Opiniujemy projekty ustaw, aktów prawnych i decyzji, dotyczących budownictwa i przemysłu wyrobów budowlanych, współpracując z organami administracji Państwa i Parlamentem; uczestniczymy w pracach związanych z atestacją i certyfikacją wyrobów budowlanych.
  • Patronujemy krajowym targom budowlanym, przyznając na nich swoje nagrody. Promujemy osiągnięcia firm członkowskich na platformie międzynarodowej, wspierając ich uczestnictwo w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych i wyjazdach biznesowych.
  • Oferujemy kontakty z inwestorami, producentami i handlowcami na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, wykorzystując dobrą współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami samorządu budowlanego oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi na całym świecie.
  • Wspieramy działalność członków, ułatwiając dostęp do niezbędnych informacji gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych; służąc fachowym doradztwem i szkoleniami.
  • Promujemy wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju eksportu polskich wyrobów budowlanych, intensyfikacji wymiany handlowej z rynkami państw członkowskich UE i wschodnimi oraz służące ochronie rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją firm krajowych i zagranicznych.
  • Reprezentujemy  środowisko przedsiębiorców budowlanych, propagując zasadę partnerstwa i wzajemnej pomocy, w dążeniu do stworzenia silnego samorządu gospodarczego - lobby, którego opinie liczą się w walce o interesy polskiego budownictwa.

  

Więcej informacji o Izbie:

  

Wszystkie dynamiczne firmy, zdecydowane na aktywne kształtowanie środowiska, w którym działają, pragnące współdecydować o ekonomicznych i prawnych warunkach rozwoju przedsiębiorczości w polskim budownictwie ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.